Kính thưa các anh các chị ở chuyên mục “Chuyện khó tin nhưng có thật” của Chuyên đề An ninh thế giới. Tôi đã đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đặt bút viết ra câu chuyện của gia đình tôi để sẻ chia với quý báo.