Với đặc điểm nổi trội là hàn vĩnh viễn các vết nứt tới 2.0mm và tái hàn các vi nứt trong tương lai, dung dịch chống thấm silicate biến tính sinh hóa Tamsil 7 đang được sử dụng ở nhiều công trình cầu, đường quan trọng tại Việt Nam.