Dân ăn chơi ở Phú Quốc cho biết, “tiên nữ” có 2 dạng, loại sẵn sàng “lướt sóng” - quan hệ với khách ngay tại suối, còn lại là tắm bikini cho khách xem.