Sáng nay Huệ - con gái nuôi bà chủ khối tài sản nghìn tỷ, thông qua luật sư đã gửi thư cho những người mà cô gọi là cậu, thông báo sẵn sàng trao lại tài sản của mẹ nếu họ chứng minh được quyền sở hữu theo quy định pháp luật.