Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của mọi người, tôi cảm thấy xã hội này thật nực cười. Hôm nay tôi lấy hết cam đảm để nói lên tâm sự của tôi, tôi hi vọng đừng ai đi theo vết xe đổ của tôi.