SGTT - Lưu Văn Sìn là một sinh viên lớp đầu của trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông là người gốc Hoa, sống lặng lẽ và vẽ rất ít. Ba bức sơn dầu của họa sĩ, hai bức vẽ năm 1936 và bức này vẽ 22 năm sau, là những kiệt tác phong cảnh của hội họa Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.