Tôi có một người chú bị bắt tạm giam trong một vụ án kinh tế. Đến thời điểm bây giờ là đã tạm giam được 13 tháng. Tôi muốn hỏi thời gian tạm giam tối đa là bao nhiêu tháng? Nếu đã tạm giam 13 tháng rồi thì có được tại ngoại không? (Bạn đọc Đức Võ)