(VOV) - Nguyên nhân do có 2 học sinh nhà trường bị dương tính cúm A/H1N1