(TNO) Một người dẫn chương trình Mỹ gốc Nepal ngày 13.4 đã lập kỷ lục Guinness chương trình talk show dài nhất thế giới, với 62 giờ 12 phút.