Phiến quân Taliban tại Pakistan ngày 18/11 tuyên bố tiến hành chiến tranh du kích để đánh bại quân đội chính phủ, đang thực hiện một chiến dịch quân sự lớn tấn công phiến quân ở khu vực bộ tộc Nam Waziristan.