Hỏi: Tại sao tôi chỉ vào được trang web này mà không vào được các trang khác như: Google,… Tôi ở Điện Biên, Lai Châu.