Mỗi lần chồng tôi xuất tinh được 1 lúc thì tinh trùng lại chảy ra ngoài. Tôi không biết tại sao tinh trùng của chồng tôi lại bị chảy ra ngoài như thế?