(AloBacsi) – BS dặn tôi 22 tuần thì đến siêu âm 3D kiểm tra dị tật thi nhi, không được siêu âm trước cũng không được siêu âm sau tuần 22.