(giao duc 24h) - Trường ngoại ngữ Hàn Việt là trường dạy tiếng Hàn đầu tiên được sở giáo dục và đào tạo TP. HCM cấp phép