PN - Tuần trước, tại phiên họp Quốc hội thảo luận về Dự luật Thuế tài nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã đưa ra thông tin đáng quan ngại về tình trạng cấp phép khai thác mỏ quá dễ dãi hiện nay.