Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, cho bé nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ sẽ phát triển trí tuệ của bé sau này.