(VTC News) – "Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm vang dội, chạy ra thấy trước nhà mình cảnh tượng hàng chục người dân máu me đầy người..."