(VOV) - Nguyên nhân ban đầu được xác định, do hai xe đi nhanh không làm chủ được tốc độ.