Do đặc thù của vùng sông nước nên các tuyến đường giao thông ở nông thôn ĐBSCL thường nhỏ, hẹp, có nhiều cầu cống, cộng thêm sự "bùng nổ" số lượng xe máy mà người điều khiển lại không am hiểu pháp luật, dẫn đến tình hình tai nạn giao thông gia tăng một cách đáng lo ngại.