(CL)- Ngày 25/6, tại hội nghị trực tuyết sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2012, ban An toàn giao thông (UB ATGT) Quốc gia cho biết tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.