Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản để nhận biết và khắc phục khi tài khoản Facebook bị tấn công.