Bé nhà em 5 tháng tuổi, gần đây tai cháu thường có mùi hôi. Cháu vẫn ăn ngủ bình thường, tăng cân đều, không quấy sốt, tai không ra dịch mà chỉ có mùi khó chịu.