Tại Hội thảo về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện Việt Nam do EVN tổ chức ngày hôm qua (19-7) tại Hà Nội, vấn đề nóng bỏng nhất được đặt ra là: Ngành điện sẽ thực hiện tái cấu trúc như thế nào khi thị trường điện cạnh tranh ra đời, việc mua bán điện sẽ phải minh bạch? Nhưng điều quan trọng hơn, liệu cả hai yếu tố trên có giải quyết được vấn đề cốt lõi nhất: Thiếu điện!