(HNM) - Từ những bình nhớt thải thu gom, các chủ lò nấu nhớt thải đã "hô biến" thành những sản phẩm “mới” để tiếp tục bán ra thị trường. Và như vậy, không chỉ gây ô nhiễm môi trường trong lúc chưng cất, nhớt kém chất lượng còn tiếp tục gây những tác hại không nhỏ cho người tiêu dùng.