Nhiều CB-NV trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không được bỏ phiếu tín nhiệm bầu giám đốc KTNT - Không chỉ xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, mới đây việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y của Tường Đại học Y Hà Nội không theo quy trình khiến dư luận nghi ngờ có nhiều uẩn khúc sau đó.