GiadinhNet - Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị kẻ xấu hãm hại sau đó dựng hiện trường giả.