(ĐCSVN) – Thuốc lá gây ra rất nhiều tác hại đối với con người nói chung. Đặc biệt, đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ, khói thuốc lá gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến chất lượng và quá trình duy trì nòi giống.