(GD&TĐ) – Đây là điều khiến các bậc phụ huynh lo ngại. Những HS sử dụng Facebook trong khi học bài có điểm thấp hơn 20% so với những em không dùng mạng xã hội này – Các nhà tâm lý Mỹ vừa cho biết.