(TNO) Vi rút Flashback Trojan - vốn đang “hoành hành” trên các máy tính Mac của Apple - giúp người tạo ra nó kiếm được hơn 10.000 USD/ngày, BBC trích dẫn một báo cáo nghiên cứu cho biết.