Theo các nghiên cứu mới nhất về trái táo, dấm táo có công dụng thần kỳ giúp giảm mập và bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể.