(TNTT>) Dầu khuynh diệp có mặt ở hầu hết những ngôi nhà có trẻ nhỏ. Ngoài những tác dụng được ghi trên nhãn chai, xin chia sẻ với các bà mẹ một vài điều hữu ích khác: