Củ cái trắng có thể chữa chứng khản tiếng, chảy máu cám, nhiệt miệng, sỏi mật...