Với nghề bán cá hấp dẫn, gia đình tôi ngày càng phải chạy chợ, sớm chịu cảnh dầu dãi nắng mưa. Vì thế mà bảy thành viên trong gia đình tháng nào cũng có người bệnh; tiền lời không đủ tiền thuốc. Thực hiện phương châm "tự làm bác sĩ" theo Báo Người cao tuổi hướng dẫn, cả nhà nghiêm túc điều trị theo phác đồ bằng cây Lược vàng.