TPO - Lúc 6h30, thủy phi cơ CHD6 của Việt Nam đã cất cánh từ Phú Quốc hướng về vị trí phát hiện vật thể nghi là của máy bay Malaysia mất tích. Hôm nay, phạm vi tìm kiếm cũng sẽ được mở rộng. Ấn F5 để liên tục cập nhật