Đội bóng chơi áp đảo hơn đã phải thất bại trước đội bóng chơi hợp lý hơn.