Vẫn là Ronaldo khi mà đẳng cấp của anh đã giúp BĐN vượt qua CH Séc.