Mỗi năm, TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 200 nghìn người nhập cư tới lao động, học tập, sinh sống. Phần lớn trong số họ gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Dự án Hỗ trợ người lao động nhập cư tại quận Thủ Đức do Enda Việt Nam( Environment and Development in Action) tài trợ nhằm giúp đỡ người dân nhập cư bớt đi phần nào những khó khăn để hòa nhập với cộng đồng.