Cục Thuế TPHCM vừa triển khai những biện pháp mạnh để hạn chế việc thất thoát thuế thu nhập cá nhân, Thanh Niên cho biết.