TT - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai năm 2011 theo đề nghị của chánh thanh tra TP.