Ngày 20-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với sự tham dự của hơn 800 đại biểu.