SGTT.VN - Ngày 13.9, trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (CHAC) của viện Nghiên cứu và phát triển sức khỏe cộng đồng đã đi vào hoạt động tại địa chỉ số 10 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM.