TT - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội cho phép TP.HCM thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.