Sau khi gỡ đồng hồ, nhân viên điện lực mới yêu cầu người quản lý khu phố đến ký tên làm chứng.