(PL)- Đó là Trường Mầm non Thiên Lý (quận Tân Phú). Lễ đón nhận giấy chứng nhận được trường tổ chức vào sáng 30-5.