(VietNamNet) - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép Sawaco điều chỉnh mức giá nước sạch theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2013.