(CAO) Để tránh tình trạng gây áp lực lớn đối với bộ phận tiếp nhận và giải quyết việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp, vừa qua Sở LĐ-TB&XH, BHXH TP.HCM đã thống nhất phương án chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp vào thẻ ATM ngày 28 hằng tháng cho người thất nghiệp.