(HQ Online)-Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính đến tháng 12-2013 trên địa bàn thành phố có 2.548 văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài. Trong đó riêng năm 2013 có 222 văn phòng đại diện mới.