Anh bạn người Hàn Quốc đưa miếng tua bạch tuộc đang còn ngoe nguẩy cho vào miệng ăn ngon lành. Khiến tôi thậm chí không còn dám động vào bất kể đĩa kim chi nào trên bàn ăn nữa.