PN - UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ hội Tết năm 2012 tại khu vực trung tâm thành phố gồm sáu chương trình: đường hoa Nguyễn Huệ 2012, ngày hội bánh tét, bắn pháo hoa đêm giao thừa, “Phố tỏa sáng”, “Khoảnh khắc đón năm mới 2012” và trang hoàng “Mặt phố Tết” cùng biểu diễn Doorshows.