Dự kiến kế hoạch xây dựng mô hình trường học mới cấp tiểu học ở nước ta năm 2010 sẽ được áp dụng tại 6 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa ở 48 lớp học sinh khối lớp 1.